A tevékenység, működés adatai

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Adatvédelmi szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti ábra

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
III. Közszolgáltatások Közszolgáltatási szerződés 2013.01.01.

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet /1

6. sz. melléklet /2

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

11.-12. sz. melléklet

Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 4. sz. módosítás (1)

Közszolgáltatási szerződés 4. sz. módosítás (2)

Közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 6. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 7. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 11. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 12. sz. módosítás

Közszolgáltatási szerződés 13. sz. módosítás

IV. A szerv nyilvántartásai KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
V. Nyilvános kiadványok KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
VI. Döntéshozatal, ülések KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
VIII. Pályázatok
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
IX. Hirdetmények
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok megismerése
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 7400 Kaposvár, Cseri út 16. Tel./Fax: 82/411-850                  e-mail: titkarsag@kkzrt.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Simon György
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2023 éves jelentés
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.

Panaszkezelési szabályzat

Jogorvoslati tájékoztató www.superreplicawatches.co