Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Energetikai jelentés 2017.

Energetikai jelentés 2018.

Energetikai jelentés 2019.

Energetikai jelentés 2020

Á.SZ. jelentés

IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
V. Működési statisztika
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019 évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatotti adatok 2015

Foglalkoztatotti adatok 2016. I. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2016. II. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2016. III. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2016. IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2017. I. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2017. II. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2017. III. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2017. IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2018. I. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2018. II. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2018. III. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2018. IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2019. I. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2019. II. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2019. III. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2019. IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2020 I.negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2020 II.negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2020.III-IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2021. I. negyedév

Foglalkoztatási adatok 2022. éves

Foglalkoztatási adatok 2023. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Vezető tisztségviselők illetménye 2011.01.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2011.07.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2012.01.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2012.03.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2012.09.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2013.01.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2013.07.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2014.05.31.

Vezető tisztségviselők illetménye 2015.01.01.

Vezető tisztségviselők illetménye 2016.08.26.

Vezető tisztségviselők illetménye 2017.04.24.

Vezető tisztségviselők illetménye 2018.01.03.

Vezető tisztségviselők illetménye 2019.02.28.

Vezető tisztségviselők illetménye 2019.06.20.

Vezető tisztségviselők illetménye 2020.03.11

Vezető tisztségviselők illetménye 2022.04.12.

Vezető tisztségviselők illetménye 2023.03.01.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
II. Támogatások
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
III. Szerződések
adat megnevezése
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Szerződések 2017
IV. Koncessziók
adat megnevezése
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2015. évi statisztikai összegzés

2016. évi közbeszerzések

2016 statisztikai összegzés

2017. évi közbeszerzési terv

2017. évi statisztikai összegzés

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv (módosított)

2019. évi közbeszerzési terv

2019.évi statisztikai összegzés

2020. évi közbeszerzési terv

replica rolex sea dweller