Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése
A KK Zrt elérhetőségi adatai Elérhetőség
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélkapcsolat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése
A cég (KK Zrt.) tagvállalatai KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.5. Lapok
I. Lapok KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Felügyeleti szervek
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai KK. Zrt. RÉSZÉRŐL NINCS ÉRTELMEZHETŐ ÉRVÉNYES ADAT.